Regler om rygning hos Murermester Flemming Blok Nielsen ApS

iht. lov om røgfri miljøer

 

 

 

 

Rygning i virksomhedens lokaler

Det er ikke tilladt at ryge indendørs i virksomhedens lokaler. Det gælder både kontorer, møderum, toiletter, kantiner, lagerrum, gennemgangsrum samt andre indendørs opholdssteder.

 

Rygning på byggepladser og i virksomhedens biler

Det er ikke tilladt at ryge indendørs på virksomhedens byggepladser. Det gælder skurvogne, toiletter og andre indendørs opholdssteder. Forbudet gælder også inden døre, når der arbejdes i private hjem hos kunder.

Det er heller ikke tilladt at ryge i virksomhedens biler, førerkabiner i kraner og i andre af virksomhedens køretøjer.

 

 

Overtrædelse af reglerne

Overtrædelse af rygereglerne vil medføre en advarsel til medarbejderen. Gentagende overtrædelse kan medføre opsigelse og i grovere tilfælde bortvisning af medarbejderen.

Ikrafttrædelse

Rygereglerne træder i kraft den 15.08.07.